Retail Digital Summit 2023 ще даде яснота как ще се развива в ритейл пазара