„Регулациите не са средство за постигане на всички цели“