Реалността на пазара на труда в България – голям недостиг на таланти, ниска безработица и все по-голямо търсене на кандидати за работа.