Ръст на продажбите на луксозни имоти в световен мащаб