Производството на безалкохолни напитки и бутилирани води е сред основните причини за развитието на пазара на труда на регионално ниво