Преосмисляне, вместо рестарт: интелигентните компании са бъдещето след пандемията