Председателят на БТПП участва в консултациите на премиера с работодателите за подобряване на бизнес климата