Повечето служители искат по-кратка работна седмица и запазване на хибридния модел на работа