Пощенска банка е определена за топ попечител за осма поредна година