ПОЗИЦИЯ НА „ДЕВИН“ ЕАД по повод авария в гр. Девин