Обединена българска банка раздава дивидент на своите акционери за 2016 г.