OMV представя нова бранд идентичност за търговската мрежа в Централна и Източна Европа