Наши и чуждестранни фирми очаровани от успеха на ИАНМСП при изпълнението на проекти