MOVE.BG, Френски институт срещат бъдещи социални предприемачи с успешни новатори