MET Green Assets Holding става стратегически партньор на SwissWinds