МЕТ Енерджи Трейдинг България: Пазарът на газ е динамичен, диверсификацията е наложителна