Lidl посрещна третия випуск ученици в дуална форма на обучение