Ключови събития събират медицинските, денталните и дерматологичните специалисти от 31 май до 2 юни