Ключови събития обединяват бизнеса по време на INTER DRONE EXPO 2023