КОФАС: Очакваме бавно икономическо възстановяване, но и ниски нива на ръст през 2023 г.