Индустрията на изнесените услуги е сред най-добрите работодатели в България