„ИКОХИМИКИ БЪЛГАРИЯ“ ООД инвестира в иновативното Cloud ERP решение на SoftOne за своята дигитална трансформация