Георги Христулев с първата си книга за майсторството при продажбите