GAP анализът е задължителен елемент при въвеждането на GDPR във фирмените политики