Фонд на фондовете представи възможностите за иновативни решения за инвестиции за българския бизнес