Експерти ще оспорват неравнопоставените критерии на процедурата за финансиране на ВЕИ