Експерти дискутират бъдещето на ВЕИ индустрията на кариерен форум