Експерт на 411 Маркетинг участва в Държавна изпитна комисия