EVS Translations България с презентация пред Британско-българската търговска камара