Димитър Сталимиров съчетава ролята на арт и изпълнителен директор в рекламна агенция DNA Sofia