Българската минерално-суровинна индустрия има потенциал за растеж и разполага с технологии и ресурси, които гарантират нейното устойчиво развитие