Българската добивна индустрия е решена да отстоява своето устойчиво развитие и през 2017 г.