BTL Industries започва строеж на нова фабрика в Пловдив