Американската търговска камара в България проведе уебинар с Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България