Американската търговска камара в България откри офис в гр. Вашингтон, САЩ