Акредитацията – стъпка към бъдещето на глобалната търговия