567 млн. лева е филантропският потенциал на българското общество