330 ученици се състезават в Панорамата на професионалното образование