125 индустриални организации призовават за амбициозна индустриална стратегия на Европейския съюз