„Свидетели на небеса“: Честване на Емилия Дворянова