Разговор около книгата на Пламен Антов „Фрагментът, фрагментарно, 2020“