Разговор около книгата „Мемоари“ от проф. Стефан Киров