Публикуван е вторият том от Курса по криминалистика на проф. д.ю.н. Йонко Кунчев