Представяне на учебно издание „Въведение в морската биология. кратък курс“ от Даниела Пиларска и Стоян Лазаров