Представяне на сборника „Диктатура и литература: Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948-1958)“