Представяне на общоуниверситетско юбилейно издание „Послания за музиката: Интервюта и избрани текстове“