Представяне на научно издание „Културно наследство – състояние и перспективи“