Представяне на монографията „Военни аспекти на българо-френските отношения от 1878 до 1918 година“