Представяне на „Конструктивният дизайн на данъците в икономическата традиция“ от Емил Калчев