Представяне на „Египетски приказки“, съставител и превод от староегипетски Сергей Игнатов